Vojvodovo  stránky o bývalé české obci v Bulharsku

Vojvodovo v létě 2011

(vojvodovská letní zastavení) 

   Podkladem pro naši procházku Vojvodovem je opět mapa Matěje Hrůzy, která zaznamenává Vojvodovo v roce 1949. Zeleně jsou vyznačena místa, ze kterých byly fotografie pořízeny, oranžové šipky znázorňují směr pohledu. Po kliknutí na šipku se Vám zobrazí pohled, jako byste stáli na vyznačené křižovatce a dívali se směrem, kterým šipka ukazuje. Fotografie pořídili Marek Jakoubek, Bořivoj Kňourek a Lenka J. Budilová.  

Vojvodovo v létě 2011

Vojvodovo v zimě:

22 vojvodovských zastavení