Vojvodovo  stránky o bývalé české obci v Bulharsku

Vojvodovo v zimě 2010

(22 vojvodovských zastavení)

   Podkladem pro naši procházku Vojvodovem je mapa Matěje Hrůzy, která zaznamenává Vojvodovo v roce 1949. Zeleně jsou vyznačeny jednotlivá zastavení, oranžové šipky znázorňují směr pohledu fotografie. Po kliknutí na šipku se Vám zobrazí pohled, jako byste stáli na vyznačené křižovatce a dívali se směrem, kterým šipka ukazuje. Fotografie pořídili Marek Jakoubek a Lenka Budilová.

Vojvodovo v zimě 2010

Vojvodovo v létě: