Vojvodovo  stránky o bývalé české obci v Bulharsku

Vojvodovo: historie, obyvatelstvo, migrace

Marek Jakoubek

   vojvodovo historie obyvatelstvo migrace obalka iOd předchozích publikací věnovanch Vojvodovu se tato kniha liší tím, že prezentuje obecně řečeno jiný pohled na danou obec a její obyvatele, než jaké jsou v rámci vojvodovských zkoumání v současnosti dostupné či běžné.

   V jednotlivých kapitolách jsou tak prezentovány doposud neznámé informace o řadě událostí (např. rozpad metodistického sboru), osobností (J. Findeis, M. Roháček) či etap (poválečná migrace do ČSR) vojvodovské historie, ke slovu se dostávají skupiny, jejichž hlas – ač tvořily součást vojvodovských dějin – doposud nebylo slyšet (vojvodovští Bulhaři, potomci smíšených párů), případně se též některá (domněle) známá témata (např. správa věcí veřejných, resp. vztah náboženství a „politiky“) prezentují v nových perspektivách a souvislostech.

   Obecně řečeno, tento nový knižní přírůstek k vojvodovským bádáním se pokouší doplnit, zpřesnit či případně i korigovat zjištění, s nimiž se čtenáři mohli seznámit v předchozích publikacích.

 
Názvy hlavních kapitol: Obsah:

● Úvod
● Banátské Vojvodovo Ljubomira Stojanova
● Dva životopisy vojvodovských Bulharů
● „Drobné střípky z vyprávění mých rodičů“ Mileny Haškové
● „Cesta do Prahi“ vojvodovského Čecha Petra Dobiáše
● Prolomení ticha
● Iva Heroldová, Vojvodovo a výzkum novoosídleneckých obcí na jižní Moravě    

vojvodovo historie obyvatelstvo migrace obsah i

 

Impresum:

Jakoubek, Marek

Vojvodovo: historie, obyvatelstvo, migrace

Nakladatel: Centrum pro studium demokracie a literatury (CDK)
Ediční řada: Etnologická řada, svazek č. 6
Číslo publikace: 412
Vydání: 1.
Formát: A5, vázaná vazba, 199 stran, 28 stran obr. příl.
ISBN: 978-80-7325-292-2
Rok vydání: 2012

Copyright-sm Marek Jakoubek, 2012
Copyright-sm Centrum pro studium demokracie a literatury, 2012
Copyright-sm Západočeská univerzita v Plzni, 2012