Vojvodovo  stránky o bývalé české obci v Bulharsku

Letecký pohled na Vojvodovo – Google 2009

Satelitní fotografie Vojvodova z mapového serveru google.maps.com z roku 2009.

Letecký pohled na Vojvodovo z výšky 3 km

Vojvodovo-a3km