Vojvodovo  stránky o bývalé české obci v Bulharsku

Vojvodovská kuchyně

   Mnoho z těch, kteří mají své kořeny ve Vojvodovu na něj vzpomínají také prostřednictvím oblíbených pokrmů, které vařily, anebo stále vaří jejich maminky či babičky. V každé rodině lze nalézt větší či menší rozdíly v přípravě jednotlivých jídel a také v jejich názvu. Dnes už lze těžko prokázat, který název byl ve Vojvodovu nejužívanější.

   Dnes již také nedokážeme přesně rozlišit, které recepty jsou původní a na které měl vliv pobyt Vojvodovčanů v České republice a jak velký tento vliv byl. Příprava pokrmů byla časem ovlivňována dostupností jednotlivých surovin, možnostmi způsobu jejich přípravy a dalšími faktory. 

   V naší nové rubrice budeme uveřejňovat recepty, které se nám podaří zaznamenat od těch, kteří je ve Vojvodovu vařili, anebo se to naučili od svých rodičů. První recepty přinesly Marie Kubalíková (roz. Hrůzová), Emi Hrůzová z Vlasatic, Štefi Kovaříková ze Žabčic, Anna Hrůzová ze Žabčic, Anna Hrůzová z Brna – Slatiny a Bětka Nechutová z Nového Přerova. 

   Nejčastější přílohou k vojvodovským pokrmům byl chléb. Brambory se ve Vojvodovu téměř nepěstovaly a používaly se jen velmi málo. Pokud se k jídlu podával chléb nebo pita, nepoužíval se příbor, ale jedlo se tím způsobem, že chleba se namáčel do šťávy, která vznikla při vaření. Odtud se pak vzaly názvy jako omáčidlo, vomáčidlo, omáčení, máčidlo, máčení apod. Na tomto příkladu je vidět, jak rozmanité může být pojmenování stejného pokrmu a přitom všechny varianty jsou zcela jistě správné. 

   Recepty, které obsahovaly mouku, neměly přesně stanovené její množství, ale vždy se říkalo „mouky tolik, kolik to pobere“. Podobně to bylo často i s jinými surovinami, jejichž dávkování měla kuchařka prostě „v oku“. Bez patřičných zkušeností se však tímto způsobem vaří těžko a proto se budeme snažit naše recepty uvádět s přesným množsvím jednotlivých surovin. 

   Pokud si některý z našich receptů prohlédnete a řeknete si: „Ale vždyť toto jídlo se vaří jinak!“, napište nám, jak jej znáte vy, anebo jak se připravuje ve vaší rodině. Rád uveřejním různé varianty receptů. Pokud máte s přípravou jednotlivých pokrmů jakékoli zkušenosti, napište mi je – budou velmi cenné pro každého, kdo se do přípravy některého z receptů pustí.

Vyberte si z naší nabídky

Přejeme Vám Dobrou chuť!

Hlavní jídlo

Příloha

Hlavní jídlo


Hlavní jídlo

Příloha