Vojvodovo  stránky o bývalé české obci v Bulharsku

Pozvánka na III. vojvodovské setkání   Dne 25. října 2014 se v sále kulturního domu v Novém Přerově uskutečnilo III. vojvodovské setkání. Přišlo na něj 50 – 60 vojvodovčanú a jejich potomků. Počet účastníků tedy nebyl tak vysoký jako u minulých ročníků, avšak svůj účel a očekávání těch, kteří přišli, setkání splnilo.

   Ze třetího ročníku přinášíme fotografie, které pořídil pan Petr Klepáček.

Thumbnail image   Počet účastníků II. vojvodovského setkání v roce 2013 překonal všechna očekávání. Byl dokonce vyšší než při prvním setkání a pohyboval se okolo 130 osob. Z druhého ročníku této výjimečné akce přinášíme obrazovou reportáž.

Obálka časopisu Lidé města

   Účastníci I. vojvodovského setkání, které se konalo v loňském roce, jistě zaznamenali přítomnost několika studentek, které pomáhaly s organizací akce. V prvním letošním čísle odborného časopisu „Lidé města“, který se věnuje antropologickým vědám, vyšla o vojvodovském setkání zpráva, kterou napsala Jitka Zalabáková, jedna ze studentek Západočeské univerzity, které se setkání účastnily.

Panoramatická fotografie Vojvodova provázela celé setkání

   22. září 2012 se v Novém Přerově uskutečnila akce nazvaná „Vojvodovské setkání“. Sešli se na něm vojvodovští rodáci, jejich potomci a přátelé. Setkání se uskutečnilo pod hlavičkou Občanského sdružení Vojvodovo a obce Nový Přerov. Z této mimořádné události přinášíme fotografie a reportáž.