Obcím Vojvodovo a Belince a jejich obyvatelům se usilovně věnují dva antropologové: Marek Jakoubek a Lenka Budilová. Nejen, že bez jejich práce by nevznikly tyto stránky, ale zajímavé osudy obyvatel Vojvodova a Belinců by byly z velké části zapomenuty.

Marek Jakoubek

Kulturní antropolog, který se zabývá česko (- slovensko) - bulharskou krajanskou problematikou a také problematikou romskou. Je autorem mnoha publikací věnovaných uvedeným tématům.

Lenka Jakoubková - Budilová

Blízká spolupracovnice Marka Jakoubka, zabývá se příbuzenstvím u Čechů z bulharského Vojvodova a v cigánských skupinách. Je autorkou řady textů věnovaných příbuzenství, manželství a rodině v uvedených oblastech.

Od roku 2009 jsou Marek Jakoubek a Lenka Budilová manželé a mají dvě dcery, Barborku a Šárku

Marek Jakoubek Lenka Budilová

Marek Jakoubek a Lenka Budilová

Bořivoj Kňourek

Autorem a administrátorem těchto stránek je Bořivoj Kňourek, jeden z potomků vojvodovských Čechů.

knourekb


Spolupracovníky internetových stránkách Vojvodovo.cz jsou:

Roman Močička (po matce potomek vojvodovských Čechů, v rodokmenu se u něj vyskytují příjmení Karbula, Klepáček, Čížek, Kopřiva, Kňourek...)