Vojvodovo  stránky o bývalé české obci v Bulharsku

Cesky-lid-VIII-obalka-mStanislav Klíma

   V osmém čísle sborníku Český lid vydaného v roce 1899 vyšel článek od Stanislava Klímy věnovaný českým dolnouherským osadám, tedy i Svaté Heleně. Text uvádíme tak, jak je uveřejněný v elektronické knihovně Národního ústavu lidové kultury. Celý sborník Českého lidu s článkem naleznete na stránkách Národního ústavu lidové kultury zde.

za chlebem vezdejsim obalka i

Vladimír Míčan

   Zajímavou publikací o životě českých vystěhovalců v Rumunsku je kniha „Za chlebem vezdejším“ od Vladimíra Míčana, tajemníka Biblické jednoty, která vyšla v roce 1931. Uvádíme kapitolu, která se věnuje obci Svatá Helena. Celou knihu si můžete přečíst na našich stránkách v části „Češi a Slováci v zahraničí“.