Vojvodovo  stránky o bývalé české obci v Bulharsku

Výstava „Český Banát“

Národopisná expozice Národního muzea, Letohrádek Kinských, Praha, září 2009 až březen 2010

   Výstava „Český Banát“, s podtitulem „Život a tradice českých obyvatel rumunského Banátu“, byla příležitostí, jak si prohlédnout rychle se měnící a v jistém smyslu i zanikající svět českých vesnic v této rumunské oblasti.

   Banát byl na výstavě pojat komplexně v celé své šíři – výstava se zaměřila nejen na vlastní obyvatele a jejich kulturu, ale také na krajinu a přírodu. Ukázala všední život, ale i slavnostní chvíle obyvatel v podobě svátečních krojů, svatebních oděvů a dalších předmětů spjatých s výročními i rodinnými zvyky.

Jeden z původních domů z 1. poloviny 19. století.   Výstava byla výsledkem vědeckého terénního výzkumu. Do Banátu bylo podniknuto několik expedic, které probíhaly od r. 2007 do r. 2009. Bylo při nich pořízeno tisíce fotografií, nahrávek a shromážděno asi 200 předmětů z oblasti zemědělské práce, řemesel a zvyků. Výstava se připravovala tři roky, autorkou celého konceptu byla etnoložka Jiřina Langhammerová.

   K výstavě byla vydána publikace s názvem „Český Banát“.

   Výstava trvala od 12. září 2009 do 28. března 2010 v letohrádku Kinských, zvaném Musaion. V letohrádku je soustředěna Národopisná expozice Národního muzea.