Vojvodovo  stránky o bývalé české obci v Bulharsku

Българските чехи: Случаят Войводово (Социалноантроположки ескизи)

Lenka J. Budilová, Jakoubek Marek

(Bulharští Češi – případ Vojvodovo (Sociálněantropologické skici)

bulgarskite-cechi-obalka-i   „Българските чехи. Случаят Войводово“ е втората по ред монография, посветена на Войводово, с която има възможност да се запознае българският читател. Първата бе публикувана през 2013 г. под заглавие „Войводово, едно непознато чешко село в България“. Макар да са свързани в редица отношения, двете книги представляват самостоятелни разработки и без проблем могат да бъдат четени независимо една от друга.

 

Názvy a autoři hlavních kapitol:

 

ПРОЛОГ

ВОЙВОДОВО: ИСТОРИЯТА НА ЕДНО ЧЕШКО СЕЛО В БЪЛГАРИЯ
Ленка Я. Будилова, Марек Якоубек

„ЦЪРКВАТА ВЪВ ВОЙВОДОВО Е НАЙ-ГОЛЯМАТА
В БЪЛГАРСКАТА МИСИЯ“ (Войводово в контекста на методизма)
Ленка Я. Будилова, Марек Якоубек

ЗА СЪОТНОШЕНИЯТА КУЛТУРА – ВЯРА – РЕЛИГИЯ У ВОЙВОДОВСКИТЕ ЧЕХИ,
или защо протестантите от Войводово се женят за католици от Бърдарски геран
Марек Якоубек

НЯКОИ АСПЕКТИ НА РОДСТВОТО И БРАЧНИТЕ МОДЕЛИ ПРИ ВОЙВОДОВСКИТЕ ЧЕХИ
Ленка Я. Будилова

ЗА ДА НЕ СЕ ЗАГУБИ ИМЕТО. ИМЕНА И ИМЕНУВАНЕ ПРИ ВОЙВОДОВСКИТЕ ЧЕХИ
Ленка Я. Будилова

ФОЛКЛОРНИ МАТЕРИАЛИ ОТ СЕЛО ВОЙВОДОВО, ЗАПИСАНИ ОТ ВЛАДИМИР ПЕНЧЕВ
(Анализ и представяне на един извор)
Марек Якоубек

ЛИТЕРАТУРА

 
Impresum:

Lenka J. Budilová, Marek Jakoubek

Българските чехи: Случаят Войводово (Социалноантроположки ескизи)

Nakladatel: Paradigma, Bulharsko

Vydání: 1.
Formát: A5, brožovaná, 236 stran

ISBN: 978-954-326-232-8

Rok vydání: 2014

Copyright-sm Marek Jakoubek, Lenka J. Budilová
Copyright-sm Vydavatelství „Paradigma“