Vojvodovo  stránky o bývalé české obci v Bulharsku

Войводово. Историята на едно чешко село в България през погледа (не само) на неговите жители

vojvodovo istorijata na edno selo obalka i

Jakoubek Marek

(Vojvodovo. Historie české obce v Bulharsku očima (nejen) jeho obyvatel)

   „Българските чехи. Случаят Войводово“ е втората по ред монография, посветена на Войводово, с която има възможност да се запознае българският читател. Първата бе публикувана през 2013 г. под заглавие „Войводово, едно непознато чешко село в България“. Макар да са свързани в редица отношения, двете книги представляват самостоятелни разработки и без проблем могат да бъдат четени независимо една от друга.

 
Impresum:

Marek Jakoubek

Войводово. Историята на едно чешко село в България през погледа (не само) на неговите жители

Nakladatel: Paradigma, Bulharsko

Vydání: 1.
Formát: A5, brožovaná, 209 stran
Překlad: Михаела Кузмова

ISBN: 978-954-326-271-7

Rok vydání: 2016

Copyright-sm Marek Jakoubek
Copyright-sm Vydavatelství „Paradigma“