Vojvodovo  stránky o bývalé české obci v Bulharsku

Film o Vojvodovu

   Antropofest je mezinárodním festivalem filmů se sociálně antropologickou tématikou.

   Festival pořádá stejnojmenné občanské sdružení, které se skládá z absolventů studijního oboru sociální antropologie a dalších příznivců. Jeho cílem je nabídnout filmy, které jsou vzhledem ke svému pojetí jedním z výzkumných nástrojů tohoto oboru. Prostřednictvím těchto specifických dokumentů lze poznávat život nejrůznějších lidských společenství, sociálních skupin či jedinců z celého světa.

   V pořadí již šestý ročník festivalu proběhl ve dnech od 29. ledna. do 1. února 2015.

V rámci festivalu byl promítán film Michala Pavláska

Druhé Vojvodovo: myslet obrazem

Druhe_Vojvodovo_cs_obalka

Vojvodovo je vesnice v Bulharsku, kde v letech 1900-1950 žilo několik stovek českých protestantů. V rámci poválečné reemigrace do pohraničí ČSR se na jižní Moravu spolu s nimi přestěhoval rovněž „duch“ jejich světa. O jeho vyvolání se film prostřednictvím video-elicitace pokouší. Vizuální obrazy vojvodovských kulis se stěhují k těm, kteří je postupně vyplňují významy prožitého, podobně jako je ve filmu oblékána figurína symbolizující tuto komunitu. Mezi strážce odkazu paměti dnes patří kromě rodáků i generační potomci a profesionální etnografové, kteří kouzlu Vojvodova propadli, a na (re)konstrukci jeho obrazu se svými texty významně podílejí. Podobnou roli jistě sehrává i tento film, multivokální vizuální narativ konstruovaný „tady“ a „tam“ (na jižní Moravě a v Bulharsku), druhé Vojvodovo. Aspekt geografické vzdálenosti je potlačen, do popředí je postavena vzájemnost distribuovaná profesionálními etnografy, internetem i setkáními (ex)Vojvodovčanů. Vyvstává tak otázka, kde se dnes Vojvodovo vlastně nachází.

Režie, námět, scénář, kamera, střih: Michal Pavlásek
Zvuk: Václav Mach
Producent: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha – pracoviště Brno
© Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. 2013

Film vznikl s Institucionální podporou na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace RVO: 683780076

   Další podrobnosti o filmu a festivalu najdete na stránkách festivalu AntropoFEST.

   Michal Pavlásek studoval na Ústavu evropské etnologie Filosofické fakulty Masarykovy unierzity a nyní pracuje jako výzkumný pracovník Etnologického ústavu AV ČR. Odborný zájem věnuje české menšině v jihovýchodní Evropě.